Skutki przystąpienia Ukrainy do WTO dla korporacji

Iryna Zhmudska

Zhmudska, Iryna
Skutki przystąpienia Ukrainy do WTO dla korporacji
Consequences of Ukraine’s participation in the WTO for corporative companies
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 2, s. 95-103

Słowa kluczowe

globalizacja Światowa Organizacja Handlu korporacje

Key words

globalization World Trade Organization corporation

Streszczenie

Współczesne procesy globalizacji zmuszają każde państwo do integracji z gospodarką światową. Wymaga to kształtowania polityki zagranicznej na podstawie zapisów wielostronnych umów ustalonych przez Światową Organizację Handlu. Ukraina musi osiągnąć znaczącą pozycję w gospodarce światowej oraz ukształtować jasną politykę bazującą na założeniu pełnego członkowstwa Ukrainy w Światowej Organizacji Handlu.

Abstract

Contemporary processes of globalization are forcing each country to actively enter the world’s economy. This demands the formation of foreign policy of the relevant multilateral rules that are installed and used as part of membership in the World Trade Organization. Ukraine needs to set a worthy place in the world economy in the first place and to justify the need for a coherent policy that is focused on the fact that Ukraine is a full member WTO.