Działalność inwestycyjna niebankowych instytucji finansowych na Ukrainie

Nataliya Orlova

Orlova, Nataliya
Działalność inwestycyjna niebankowych instytucji finansowych na Ukrainie
Issues of non-bank financial institutions investment activity in Ukraine
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 13-22

Słowa kluczowe

niebankowe instytucje finansowe rynek finansowy regulacja rynku

Key words

non-bank financial institutions financial market regulation issues

Streszczenie

Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę niebankowych instytucji finansowo-kredytowych działających na rynku usług finansowych Ukrainy. Ocenie poddano zdolności akumulacyjne i redystrybucyjne tych instytucji w kontekście potrzeb gospodarki. Znaczenie dla gospodarki niebankowych instytucji finansowych na Ukrainie oceniono na podstawie usług finansowych świadczonych przez te podmioty. W artykule zaproponowano zmiany w regulacjach działalności tych instytucji. Zaproponowane zmiany dotyczyły wzmocnienia rynku finansowego poprzez stworzenie nowych zasad finansowania i opracowania ram prawnych regulacji tego rynku. Ponadto, wskazano iż poprawa relacji instytucji niebankowych na krajowym rynku kredytowym zapewni dalszy rozwój rynku finansowego Ukrainy.

Abstract

The article states that non-bank financial institutions allow for an appropriate level to effectively accumulate and redistribute financial resources to the needs of the economy. The analysis of non-bank financial institutions role was made on the financial services market of Ukraine, non-bank financial institutions development issues were established and improvement methods of non-bank financial institutions activity in Ukraine were proposed. Strengthening the existing financial market, the creation of a new financial modalities and developing the legal framework of regulation, new financial relations in non-banking activities will increase the efficiency of the domestic market of non-bank credit institutions and ensure the development of the financial market of Ukraine.