Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa

Olena Boiarova, Galyna Germanchuk, Tetiana Kaminska

Boiarova, Olena
Germanchuk, Galyna
Kaminska, Tetiana
Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
Intellectual capital in the enterprise value formation
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 47-57

Słowa kluczowe

wycena kapitału intelektualnego aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycena ryzyka inwestycje kalkulacje

Key words

intellectual capital valuation tangible and intangible assets risk valuation investments calculation

Streszczenie

W artykule przedstawiono ważne i aktualne zagadnienia związane z wartością kapitału intelektualnego. Celem artykułu była kompleksowa analiza metod wyceny aktywów. Analizie poddano również znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono koncepcję wyceny tych aktywów. W artykule zaprezentowano trzy kategorie metod wyceny wartości intelektualnej przy podziale analizowanych dochodów na cztery. Analizie poddano wartość marki oraz bezpośrednie i pośrednie metody szacowania wartości marki.

Abstract

This article deals with intellectual capital value, as it is a very urgent problem at present. The aim of the article is a complex analysis of asset valuation methods. The role of intangible assets in business is analyzed. The concept of valuation is given. Three categories of valuation methods of intellectual property are presented. Four groups of income valuation methods are analyzed. The analysis of brand value is considered. Direct and indirect methods of brand value determination are analyzed.