Rozwój GPW w Warszawie na tle giełd europejskich

Marta Juszczyk

Juszczyk, Marta
Rozwój GPW w Warszawie na tle giełd europejskich
Development of Warsaw Stock Exchange comparing to other European stock exchanges
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 2, s. 63-77

Słowa kluczowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorzy pozycja konkurencyjna

Key words

Warsaw Stock Exchange investors competitive position

Streszczenie

W opracowaniu określono pozycję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd europejskich. W analizie wykorzystano główne wskaźniki, świadczące o rozwoju rynków giełdowych. W latach 2008–2012 GPW wzmacniała swoją pozycję i silnie się rozwijała. Warszawska giełda jest obecnie największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków na całym kontynencie. Silna pozycja warszawskiego parkietu wynika z liczby notowanych na nim spółek, kapitalizacji, wielkości obrotu oraz pierwszych ofert publicznych (IPO).

Abstract

The paper concentrates on the development of Warsaw Stock Exchange comparing to the situation in other European stock exchanges. In order to assess the growth of the stock exchange market key indicators of its maturity were used. In 2008-2012, the position of WSE were strengthened and development was dynamic. The Warsaw Stock Exchange is the largest stock exchange financial instruments in Central and Eastern Europe and one of the fastest growing markets on the continent. The strong position of the Warsaw Stock Exchange due to the number of listed companies, capitalization, trading volume and the number of initial public offerings (IPOs).