Koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnej skali chowu

Marcin Wysokiński

Wysokiński, Marcin
Koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnej skali chowu
The costs of milk production in farms of different scale farming
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 4, s. 59-73

Słowa kluczowe

koszty produkcji mleka gospodarstwa rolnicze skala produkcji

Key words

cost of milk production farms scale of production

Streszczenie

W artykule podjęto tematykę kosztów produkcji mleka w gospodarstwach o zróżnicowanej skali chowu. Badane obiekty pogrupowano w zależności od liczby krów w stadzie i przeanalizowano kosztochłonność produkcji w tych grupach. Wykazano m.in. wyraźną współzmienność kosztów produkcji z liczbą krów w stadzie

Abstract

The article deals with the subject of the cost of milk production in farms of varying scale farming. Test subjects were grouped according to the number of cows in the herd and analyzed the cost effectiveness of production in those groups. It has been shown, among others, correlation of production costs with the number of cows in the herd.