Grupa kapitałowa jako specyficzny podmiot raportujący informacje finansowe i niefinansowe

Hanna Sikacz

Sikacz, Hanna
Grupa kapitałowa jako specyficzny podmiot raportujący informacje finansowe i niefinansowe
Reporting of financial and non-financial information of capital groups
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 2, s. 45-57

Słowa kluczowe

CSR raportowanie CSR raportowanie zrównoważonego rozwoju raportowanie zintegrowane grupa kapitałowa

Key words

CSR CSR reporting sustainability reporting integrated reporting capital group

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie istotnych kwestii, które powinno się uwzględnić w trakcie procesu tworzenia raportu CSR lub raportu zintegrowanego grupy kapitałowej. Punktem wyjścia do opracowania było założenie, iż raportowanie informacji niefinansowych grup kapitałowych w Polsce są jeszcze na początku drogi rozwoju, a jednostki zależne w grupach kapitałowych w Polsce nie są przygotowane jeszcze do raportowania danych niefinansowych i przekazywania tych danych do jednostki dominującej. W artykule zaproponowano zmiany w raportowaniu informacji finansowych i niefinansowych, istotne kwestie dotyczące funkcjonowania grup kapitałowych w kontekście raportowania zintegrowanego oraz wybrane trudności związane z tym raportowaniem. Opracowanie może przyczynić się do poprawy jakości prezentowanych informacji w raportach informacji niefinansowych grup kapitałowych.

Abstract

The aim of this article is to identify significant issues that should be taken into account during the process of creating a CSR report or an integrated report of a capital group. The starting point for the publication was the assumption that the reporting of non-financial information of capital groups in Poland are still in the early stages of development, and subsidiaries in capital groups in Poland are not yet prepared for reporting non-financial data and transmit that data to the parent company. The article proposed changes in the reporting of financial and non-financial, important issues concerning the functioning of groups of companies in the context of an integrated reporting and selected the difficulties associated with this reporting. The publication can contribute to improving the quality of information presented in the reports about non-financial information of capital groups.