Zarządzanie finansami osobistymi studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marzena Ganc, Kaludia Krajewska

Ganc, Marzena; ORCID: 0000-0002-5267-7940
Krajewska, Kaludia
Zarządzanie finansami osobistymi studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Management of students’ personal finances of the Faculty of Economic Sciences in Warsaw University of Life Sciences
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 3, s. 15-29

Słowa kluczowe

finanse osobiste oszczędzanie zarządzanie finansami

Key words

personal finance savings financial management

Streszczenie

W ostatniej dekadzie nastąpił wzrost dobrobytu globalnego społeczeństwa. Ludzie bardziej panują nad swoimi finansami osobistymi, świadomie planując swój budżet domowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. Stabilna sytuacja finansowa wymaga jednak podejmowania prawidłowych i przemyślanych decyzji finansowych. W artykule przedstawiono analizę finansów osobistych studentów wydziału nauk ekonomicznych, ich wiedzę na ten temat oraz umiejętność stosowania jej w praktyce.

Abstract

In the last decade there has been an increase in social welfare. People are more in control of their personal finances, including planning household budget. It provides a financial security. Stable financial situation requires taking proper and informed financial decision. Students of faculty of economic sciences should have a broad knowledge of this, but the most important is to use it in practice.