Studium porównawcze zróżnicowania stóp zwrotu z bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskiej gospodarki

Serhiy Zabolotnyy

Zabolotnyy, Serhiy; ORCID: 0000-0003-4701-0495
Studium porównawcze zróżnicowania stóp zwrotu z bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskiej gospodarki
A comparative study of the divergence in rates of return from foreign direct investments – evidence from the Polish economy
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 3, s. 31-41

Słowa kluczowe

bezpośrednie inwestycje zagraniczne stopa zwrotu efektywność Polska

Key words

foreign direct investment rate of return efficiency Poland

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie poziomu zróżnicowania między stopami zwrotu z przyjmowanych i wysyłanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych kraju z rozwijającą się gospodarką na przykładzie Polski. Przeprowadzono także porównanie między efektywnością bezpośrednich inwestycji zagranicznych a instrumentami finansowymi o niskim poziomie ryzyka. Stwierdzono, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce charakteryzowały się wyższymi stopami zwrotu niż polskie inwestycje zagraniczne w krajach o gospodarkach rozwiniętych.

Abstract

The goal of the research is to present the divergence in rates of return on inward foreign direct investments (FDI) and outward foreign direct investments (FDIA) of emerging market economy on the example of Poland. The comparison between the efficiency of foreign direct investments and low risk financial instruments was also conducted. The evidence of higher rates of return on inward foreign direct investment in Poland (FDI) than on Polish outward foreign direct investments (FDIA) in the countries with developed economies was received.