Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 a faktyczne kwalifikowanie nieruchomości jako instrumentu finansowego

Agnieszka Wójcik

Wójcik, Agnieszka
Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 a faktyczne kwalifikowanie nieruchomości jako instrumentu finansowego
International Accounting Standard and the acutual qualification of investment property as financial investment
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 4, s. 29-40

Słowa kluczowe

nieruchomość inwestycja nieruchomość inwestycja finansowa MSR 40

Key words

investment property real estate financial investment IAS 40

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są rozbieżności między zakresem definicyjnym nieruchomości inwestycyjnej w świetle MSR 40 a praktyką rynkową. W zależności od warunków oraz przyjętych kryteriów nieruchomość może być zarówno inwestycją rzeczową, jak i inwestycją finansową. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, że trudności i niejednoznaczności kwalifikacyjne doprowadziły do rozdziału w praktyce pojęcia „nieruchomości inwestycyjnej” od kategorii „inwestycji finansowej”. Podstawą do sformułowania wniosków stały się badania przeprowadzone na próbie 58 spółek.

Abstract

The paper deals with differences between the definition of investment property in IAS 40 and market practice as well as their consequences. According to the IAS 40, a real estate may be regarded as a material investment or a financial investment, and the qualification depends on some specific conditions and criteria. The article highlights that as a result of definition difficulties, a split between two crucial terms ‘investment property’ and ‘financial investment’ emerged. The analysis has been conducted on the basis of financial reports of 58 stock companies.