Kształtowanie wyniku bilansowego a dyferencjacja form pierwszych ofert publicznych

Tomasz Sosnowski

Sosnowski, Tomasz
Kształtowanie wyniku bilansowego a dyferencjacja form pierwszych ofert publicznych
Earnings management and the differentiation of the initial public offerings forms
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 4, s. 5-17

Słowa kluczowe

pierwsza oferta publiczna zarządzanie zyskiem emisja nowych akcji sprzedaż akcji

Key words

initial public offering earnings management issuance of new shares secondary shares

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowane zostały rezultaty prac badawczych zorientowanych na ocenę wykorzystania zróżnicowanych strategii zarządzania zyskiem w procesie wprowadzenia akcji po raz pierwszy do publicznego obrotu oraz ich powiązań z formą realizacji pierwszej oferty publicznej. Wyniki badań wskazują, iż sprzedaż akcji spółki przez dotychczasowych właścicieli w ramach pierwszej oferty publicznej jest bardziej prawdopodobna w przypadku przedsiębiorstw stosujących agresywną strategię zarządzania raportowanym wynikiem. Z kolei emisja nowych akcji częściej występowała w tych podmiotach, w których zaobserwowano ujemną wartość uznaniowych rozliczeń międzyokresowych. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na grupie 221 spółek, których akcje zostały wprowadzone po raz pierwszy do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w latach 2005–2015.

Abstract

This paper empirically investigates the links between the specific strategies of earnings management and the different forms of initial public offerings. Using a sample of 221 IPOs from Warsaw Stock Exchange between 2005 and 2015 I find that the sale of secondary shares by the original shareholders in IPO is more likely in the case of companies, which aggressively manage their earnings. The data also reveal that issuance of new shares is more common in new stock companies with the negative value of the pre-IPO discretionary accuruals.