Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców

Aurelia Bielawska
Uniwersytet Szczeciński
Bielawska, Aurelia; ORCID: 0000-0002-7815-0530 (Uniwersytet Szczeciński)
Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców
Changes in procedures study of the enterprises credibility
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 1, s. 5-13

Słowa kluczowe

Bazylea III kredyt bankowy rating finansowy rating strukturalny

Key words

Bazylea III bank credit financial rating structured rating

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców, których całkowite wdrożenie przewidywane jest do 2019 roku i rekomendowanie przedsiębiorstwom podjęcia działań, dzięki którym mogą umożliwić sobie trwały rozwój i jednocześnie pozytywnie wpłynąć na swoją notę ratingową. Wysoka nota ratingowa otrzymana według kryterium Bazylea III może zapewnić przedsiębiorstwu korzystne warunki kredytowania i zmniejszenie kosztów finansowania działalności. Artykuł został napisany na podstawie studiów obowiązujących aktów prawnych, literatury przedmiotu i polityki zarządzania ryzykiem w banku.

Abstract

The article discusses the new Basel III banking rules, which increase the requirements for banks, by the necessity of holding equities of higher value and quality. Capital requirements, which relate to the bank’s risk exposure depend to the highest degree on the creditworthiness of the debtor (asset quality). So far, the analysis of the creditworthiness of borrowers, focused primarily on the study of financial indicators. After the implementation of Basel III there was a request to make an additional – qualitative – assessment of business, due to the future solvency perspectives. Therefore, these loans, which finance riskier projects, become more expensive. Enterprises, wishing the reduction of the cost of credit, should – together with the loan application – provide an extensive information about their current and future activities to the bank.