Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2004 (54)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Błaszczyk A. Warunki i sens praktyki demokratycznej w XX wieku 5-21pdf
2. Daniłowska A. Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej 23-33pdf
3. Ciechomski W. Polskie ogrodnictwo w obliczu międzynarodowej konkurencji 35-42pdf
4. Juszczyk S. Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw mlecznych z następcami 43-50pdf
5. Wasilewski M. Klasyfikacja zapasów i gospodarowanie nimi w podmiotach rolniczych 51-68pdf
6. Kacperska E., Kraciuk J. Procesy koncentracji w polskim sektorze bankowym 69-87pdf
7. Drabik E., Górska A. Ocena inwestycji na Warszawskiej Giełdzie Towarowej w okresie od stycznia 2002 roku do lipca 2004 roku 89-99pdf
8. Krawczyk E. Rozwój rynku kontraktów terminowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 101-113pdf
9. Matuszyk A. Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 115-127pdf