Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2006 (59)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Najder-Stefaniak K. Współczesny kontekst dla rozważań o etyce gospodarowania 5-20pdf
2. Wołoszyn J. Konflikt w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 21-29pdf
3. Gładysz M. Ryzyko w działalności gospodarczej 31-41pdf
4. Raczkowska M. System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce 43-52pdf
5. Podstawka M., Sługocka D. Rynek ubezpieczeń w Polsce rok po wejściu do Unii Europejskiej 53-62pdf
6. Hamulczuk M. Prognozowanie cen żywca wieprzowego z wykorzystaniem modeli zgodnych i zmiennych wyprzedzających 63-72pdf
7. Grużewska A. Wpływ zmian cen żywca i paszy na optymalną długość odchowu kurcząt brojlerów w produkcji wielkotowarowej 73-87pdf
8. Wrzesińska J. Preferencje w zakupach młodych konsumentów w supermarketach (na podstawie własnych badań empirycznych) 89-100pdf
9. Idzik M., Stańko A. Ekonomiczne uwarunkowania oraz tendencje zachowań konsumentów na rynku dóbr FMCG 101-112pdf
10. Ratajczak M. Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 113-120pdf
11. Kłoczko-Gajewska A. Aktywność obywatelska na wsi – studium przypadku czterech wsi na Podlasiu 121-137pdf