Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (66)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Jałowiecki P., Karwański M., Orłowski A. System pomiaru ryzyka rynkowego w długim horyzoncie czasowym EAR 5-16pdf
2. Juszczyk S. Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw 17-35pdf
3. Siudek T. Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce 37-48pdf
4. Wasilewska A., Wasilewski M. Wyposażenie i efektywność wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach rolniczych 49-62pdf
5. Kusz D. Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia 63-72pdf
6. Antonowicz A. Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce 73-83pdf
7. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa 85-96pdf
8. Gruziel K. Możliwości wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w opiniach rolników indywidualnych 97-112pdf
9. Pisarska A. Procesy inwestycyjne w opiniach zarządzających w sektorze MSP regionu świętokrzyskiego 113-123pdf
10. Zbaraszewski W. Finansowanie ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa w Polsce 125-135pdf
11. Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH NA BIAŁORUSI 137-146pdf
12. Filipiak B., Zegarek A. Kształtowanie wartości nieruchomości miejskich w świetle problemów rozwoju miasta Szczecina 147-157pdf
13. Wyrzykowska B. Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji 159-170pdf
14. Ambroziak M. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP a specyfika małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce 171-181pdf
15. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J. Przepływy pieniężne według Krajowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – studium porównawcze 183-194pdf
16. Prymon K. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kształtowaniu standingu finansowego przedsiębiorstwa 195-201pdf
17. Chmielewski A. Rachunkowość w rolnictwie – wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych 203-212pdf
18. Kondraszuk T. Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN i MSR 41 „Rolnictwo” 213-229pdf
19. Michalczuk G. Przydatność informacyjna sprawozdawczości finansowej w zakresie wewnętrznie wytworzonych wartości niematerialnych 231-241pdf