Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (70)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zajączkowska M. Zestawienie Autorów i tytułów ich artykułów opublikowanych w okresie styczeń 1995 – czerwiec 2008, w numerach od 27 do 69, zamieszczono w nich ponad 600 artykułów, a wszystkie były recenzowane. 1-56pdf