Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (71)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Hybel J. Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000–2006 5-13pdf
2. Wołoszyn J. Związek psychologii pracy z naukami o zarządzaniu 15-25pdf
3. Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. Koncepcja otoczenia organizacji z uwzględnieniem wybranych aspektów międzynarodowych 27-41pdf
4. Spychalski G. Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce 43-52pdf
5. Górska A. Wykorzystanie strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej do handlu towarami z WGT SA 53-65pdf
6. Deresz A., Podstawka M. Podatek dochodowy od osób fi zycznych: progresywny czy proporcjonalny? 67-83pdf
7. Raczkowska M. Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej 85-94pdf
8. Adamczyk P. Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce 95-106pdf
9. Borowska A. Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych 107-122pdf
10. Wasilewska E. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996–2007 123-135pdf
11. Grużewska A. Wpływ wylęgowości na rentowność w produkcji piskląt kur mięsnych 137-145pdf
12. Kwiatkowska E., Levytska G. Zachowania konsumentów na rynku nowoczesnych centrów handlowych 147-156pdf