Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (73)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ziętara W. Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań 5-21pdf
2. Drabik I., Drabik E. Rozumienie emocji jako gwarancja racjonalnych zachowań uczestników rynków finansowych 23-38pdf
3. Wołoszyn J. Relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a wiedzą 39-49pdf
4. Bryła P. Reforma systemu wzajemnej zgodności i modulacji płatności bezpośrednich z perspektywy Francji 51-65pdf
5. Utzig M. Ryzyko operacyjne w pomiarze adekwatności kapitałowej banku 67-81pdf
6. Stańko A. Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej 83-93pdf
7. Gołębiewska B. Efektywność wykorzystania nakładów materiałowych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanym stopniu powiązań z otoczeniem 95-104pdf
8. Piekut M. Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce 105-123pdf
9. Borowska A. Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990–2006 125-141pdf
10. Komorowska D. Ekonomika produkcji ekologicznej w Polsce 143-153pdf
11. Olewnicki D. Rozwój usług dla gospodarstw ogrodniczych w latach 2001–2006 155-163pdf
12. Czarnecki K. Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego 165-173pdf
13. Utzig M. Informacja o seminarium naukowym nt. „Przemiany na rynku pracy w Polsce” 175-177pdf