Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010 (86)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Wołoszyn J. Gospodarka oparta na twórczości i jej pomiar 5-14pdf
2. Kijek J., Krzyżanowska K. Transfer wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw 15-27pdf
3. Hybel J. Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce w latach 2005–2009 29-39pdf
4. Piekut M. Innowacyjna przedsiębiorczość szansą rozwoju sektora MSP 41-54pdf
5. Mickiewicz A., Wawrzyniak B. Przebieg i realizacja działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2007–2013 55-67pdf
6. Biernat-Jarka A., Byczek A. Znaczenie płatności bezpośrednich w funkcjonowaniu wybranych gospodarstw województwa mazowieckiego 69-80pdf
7. Wasilewska E. Zróżnicowanie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w Polsce i jej determinanty 81-96pdf
8. Filipiak T. Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce i w UE w latach 2002–2008 97-115pdf
9. Mieczkowska M., Panfil-Kuncewicz H., Staniewska K., Staniewski B. Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych 117-127pdf
10. Snarski P. Konkurencyjność banków spółdzielczych w obsłudze klientów indywidualnych– metodologiczne problemy doboru próby badawczej 128-140pdf