Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (94)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mazur I. Institutionalization of Shadow Economy in Ukraine 5-23pdf
2. Pimenova О. Agricultural Cooperation in a System of Agrarian Relationships 25-37pdf
3. Oliynyk O. Agricultural Taxation in Ukraine: Challenges and Perspectives 39-48pdf
4. Dziemianowicz R., Przygodzka R. Podatek rolny i jego funkcje 49-60pdf
5. Postuła M. System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie 61-73pdf
6. Jagła W., Józwiak W. Projekcja zmian w obciążeniach finansowych gospodarstw rolnych osób fizycznych i ich skutki 75-86pdf
7. Pawłowska-Tyszko J., Podstawka M. System rolniczych ubezpieczeń społecznych a uwarunkowania demograficzne 87-98pdf
8. Juszczyk S. Obciążenia fiskalne na przykładzie budżetu samorządu powiatowego 99-108pdf
9. Milewska A. Podatek dochodowy z działów specjalnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych 109-116pdf
10. Pisarska A. Zakres stosowania przepisów podatkowych w szkołach wyższych w Polsce 117-131pdf
11. Mądra M., Wasilewski M. Wybrane aspekty wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych 133-147pdf
12. Gruziel K. Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej 149-158pdf
13. Bernaziuk A. Optymalizacje podatkowe jako przykład strategii podatkowych 159-171pdf