Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012 (100)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Seremak-Bulge J. Zmiany cen i marż cenowych na podstawowych rynkach żywnościowych 5-23pdf
2. Wyrzykowska B. Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera 25-36pdf
3. Lipińska I. Kontraktacja jako prawny instrument organizowania rynku w systemie limitowanej produkcji (na przykładzie rynku cukru) 37-47pdf
4. Woźniak-Andrzejuk A. Prezentacja zróżnicowania obszarowego grup producentów rolnych w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarządzania i wizualizacji danych 49-62pdf
5. Lesicki M., Pizło W. Marketing internetowy produktów żywnościowych w Polsce 63-74pdf
6. Badach E., Zioło M. Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego 75-84pdf
7. Brzozowski P., Grużewska A., Rymuza K. Koszty i opłacalność produkcji porzeczki czarnej w zależności od metody zbioru i powierzchni plantacji 85-93pdf
8. Grzelak P., Jarzębowski S., Szczupska M. Klaster jako potencjał na przyszłość – studium przypadku 95-106pdf
9. Gabryjończyk P. Struktura wydatków osób zwiedzających zabytki militarne (na przykładzie Wilczego Szańca w Gierłoży) 107-118pdf