Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2014 (105)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Wyrzykowska B. Polski sektor spółdzielczy w latach 2001–2011 5-16pdf
2. Glińska E., Krot K. Uwarunkowania subiektywnej oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli 17-29pdf
3. Wasilewska E. Przemiany w strukturze aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w Polsce 31-44pdf
4. Stefaniak M., Szymańska E. Znaczenie ruchu przygranicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin wschodniej Polski 45-56pdf
5. Jarzębowski S. Efektywność sektora przetwórstwa zbóż w kontekście organizacji łańcucha dostaw 57-66pdf
6. Czerewko G., Dubnewycz J. Produkcja oraz rynek rzepaku na Ukrainie i jego perspektywy 67-74pdf
7. Werenowska A. Zastosowanie narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 75-82pdf
8. Pisarska A. Uwarunkowania wprowadzania programów naprawczych w publicznych szkołach wyższych 83-93pdf
9. Pietrzak P. Zagadnienia strategiczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na tle innych szkół wyższych 95-104pdf
10. Małażewska S., Wąs A. Kształcenie na życzenie – opinie studentów o systemie przedmiotów do wyboru na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 105-122pdf