Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2014 (106)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kuzior A. Dylematy wyceny inwestycji niefinansowych 5-19pdf
2. Samborski A. Znaczenie banków w finansowaniu inwestycji rzeczowych w polskim sektorze przedsiębiorstw 21-32pdf
3. Zabolotnyy S. Wartość ekonomiczna w zależności od strategii płynności finansowej spółek akcyjnych z sektora agrobiznesu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 33-44pdf
4. Uchman J. Opodatkowanie dochodów a inwestycje w przedsiębiorstwie 45-56pdf
5. Krzyżanowska K., Trajer M. Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 57-70pdf
6. Pawlonka T., Perek A. Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów 71-83pdf
7. Komor A. Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce 85-95pdf
8. Pietrzak M. Inwestycje w majątek trwały a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich 97-110pdf
9. Wysokiński M. Płynność finansowa gospodarstw mlecznych o zróżnicowanej skali produkcji 111-120pdf
10. Czaban T., Milewska A. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania związków międzygminnych 121-134pdf