Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2014 (108)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zaród J. The risks associated with agricultural production in the average farm in Poland 5-16pdf
2. Klamut E. Obowiązek ewidencji i opodatkowanie działalności gospodarstw rolnych 17-31pdf
3. Sroka W. Rolnictwo w obrębie miast – wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 33-43pdf
4. Gołasa P. Znaczenie kosztów energii w zależności od typu gospodarstw rolnych 45-54pdf
5. Psyk-Piotrowska E., Zajda K. Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi 55-68pdf
6. Bożek J., Szewczyk J. Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu infrastruktury technicznej i społecznej 69-78pdf
7. Kuźnicki M., Łęska M. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw noclegowych i gastronomicznych w województwie lubelskim 79-88pdf
8. Sammel A. Rodzinne gospodarstwa agroturystyczne na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego 89-101pdf
9. Leciejewski P., Trzciński G. Realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z wykorzystaniem funduszy europejskich przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 103-117pdf
10. Raczkowska M. Gender Gap – nierówności ekonomiczne w krajach europejskich ze względu na płeć 119-132pdf
11. Zawadka J. Preferencje i zachowania osób wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego 133-143pdf
12. Łukiewska K. Wpływ wybranych czynników w Polsce na produktywność zasobów w przetwórstwie przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa żywności 145-158pdf
13. Borkowska A. Zmiany na rynku jabłek w krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2010 159-176pdf