Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016 (113)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Maśniak J. Ceny w sektorze rolno-żywnościowym w warunkach cyklu koniunkturalnego 5-16pdf
2. Kułyk P., Michałowska M. Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014 17-32pdf
3. Escher I., Petrykowska J. Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów – wyniki badań 33-44pdf
4. Werenowska A. Social media jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z klientami 45-52pdf
5. Kaczorowska-Spychalska D. Media społecznościowe w procesie komunikacji marek sektora spożywczego 53-64pdf
6. Okraska S., Świątkiewicz M. Działania promocyjne kawiarni sieciowych i ich ocena w świetle badań konsumentów 65-76pdf
7. Jasiulewicz A., Lemanowicz M. Ocena innowacyjności polskich i ukraińskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych 77-87pdf
8. Koniorczyk G. Innowacje w zakresie interakcji z klientem i komunikacji marketingowej w handlu dyskontowym 89-103pdf
9. Cyrek P. Kluczowe cechy pracowników w rozwoju przedsiębiorstw handlowych 105-116pdf
10. Zielińska-Sitkiewicz M. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do prognozowania upadłości wybranych spółek sektora spożywczego 117-129pdf
11. Gazdecki M. Hierarchizacja czynników kształtujących relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji środków ochrony roślin 131-144pdf
12. Jakubowska D., Radzymińska M., Staniewska K. Wybrane socjodemograficzne determinanty postaw konsumentów wobec żywności o obniżonej zawartości cukru 145-157pdf
13. Murawska A. Uwarunkowania postaw konsumentów wobec produktów mięsnych 159-171pdf
14. Juszczyk M., Wasilewski M. Znaczenie czynników behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym 173-183pdf
15. Domańska T., Ganc M. Leasing jako forma finansowania majątku przedsiębiorstw rolniczych 185-197pdf