Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016 (116)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kacperska E. Międzynarodowe przepływy siły roboczej 21-36pdf
2. Zawojska A. Eksploatacja siły roboczej migrantów w rolnictwie Unii Europejskiej 37-55pdf
3. Hybel J. Tendencje i uwarunkowania migracji zagranicznych ludności w Polsce 57-66pdf
4. Stolarska A. Rozwój turystyki zagranicznej w wybranych krajach UE 67-79pdf
5. Drabarczyk K., Kułaga K., Wrzesińska-Kowal J. Zróżnicowanie rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce według województw w latach 2005–2014 81-94pdf
6. Gruziel K. Zasady prowadzenia i opodatkowania sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych w Polsce 95-104pdf
7. Andrzejuk A. Produkcja i handel kawą na świecie i w Polsce 105-117pdf
8. Pogan P., Satoła Ł. Trwały rozwój lokalny w gminach o zróżnicowanej sytuacji finansowej 119-131pdf
9. Horbowiec B., Kalisiak A., Zawojska A. Źródła finansowania produkcji i inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce 133-148pdf
10. Wicki L. Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie 149-160pdf
11. Gutkowska K., Kowalczuk I., Olewnik-Mikołajewska A., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S. Oczekiwania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego 161-171pdf
12. Jabłońska L., Łazorczyk M., Olewnicki D. Znaczenie świeżych owoców i warzyw w codziennej diecie studentów warszawskich uczelni 173-186pdf