Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2018 (121)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Sobiecki G. Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państwa 5-24pdf
2. Jędruchniewicz A., Maśniak J. Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce 25-39pdf
3. Kraciuk J. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej 41-53pdf
4. Kita K. Zmiany samowystarczalności żywnościowej wybranych krajów azjatyckich 55-70pdf
5. Kraciński P. Pozycja konkurencyjna Polski na światowym rynku zagęszczonego soku jabłkowego 71-81pdf
6. Gębski J., Kosicka-Gębska M., Kwiecińska K. Dostępność dziczyzny na polskim rynku w kontekście potrzeb konsumentów 83-91pdf
7. Czeczotko M., Stangierska D., Świstak E., Tul-Krzyszczuk A. Źródła zaopatrzenia lokali gastronomicznych na przykładzie produktów nabiałowych 93-103pdf
8. Szlachciuk J. Znajomość praw przysługujących konsumentom dokonującym zakupu żywności przez Internet 105-114pdf
9. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. Atrybuty zaufania dotyczące jakości jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów żywności 115-130pdf