Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2018 (124)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski A., Czyżewski B., Majchrzak A. Absolutna renta gruntowa – ujęcie retrospektywne i współczesne 5-14pdf
2. Chądrzyński M. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego 15-27pdf
3. Zalega T. Deconsumption in consumer behaviour of Polish seniors 29-49pdf
4. Koszela G., Ochnio L., Suebpongsang P. Differences in food product consumption in selected Asian countries 51-60pdf
5. Borowska A. Zmiany na rynku śliwek w Polsce w latach 2010–2016 ze szczególnym uwzględnieniem śliwek regionalnych z oznaczeniami geograficznymi ChOG 61-78pdf
6. Borowy M., Dahl M., Gozdowski D., Weremczuk A. System monitoringu masowych szkód w uprawach rolnych wywołanych anomaliami pogodowymi w Polsce – propozycja udoskonalenia 79-91pdf
7. Pietrzykowski R., Wicki L. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków na modernizację gospodarstw rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 93-108pdf
8. Czubak W., Pawłowski K. Identyfikacja sposobów implementacji II filaru WPR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 109-123pdf