Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" PEST analysis"
3 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Galchynska J. Methodogical frameworks of marketing research in the bioenergy market pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Dziedzic S. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Dziedzic S., Woźniak L. Techniczno-technologiczne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych pdf