Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" PR instruments"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Jaska E., Werenowska A. Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Cybulska J. Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki pdf