Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" business model"
15 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Gralak A. Wdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarce pdf
2. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Górecka A., Zborowska P. The factors influencing the growth in dropshipping orders during the COVID-19 pandemic pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Kujawski L., Liszewska M., Penczar M. THE IMPACT OF FUNDING STRUCTURE ON EU BANKING SECTOR STABILITY pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Wawrzyniak S. Marketing wielopoziomowy w teorii ekonomii behawioralnej pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Kata R. Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Kania J., Musiał W. Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pdf
7. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pokojski Z. IN SEARCHING FOR BUSINESS MODEL OPEN FOR INNOVATIONS ON AGRICULTURAL MARKET – CONCEPTUAL APPROACH pdf
8. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Kaźmierczak J., Łabuz A. MULTI-LEVEL MARKETING. FEATURES AND CONTROVERSY pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Zajkowska M. Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. W kierunku zintegrowanego modelu współpracy pdf
10. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Żak K. Towards a green enterprise pdf
11. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Katsoni V. An investigation into the sharing economy phenomenonin the Greek tourism industry in the accommodation sector pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Mróz B. CONSUMER SOVEREIGNTY AT A TIME OF GLOBALIZATION AND ICT EXPANSION pdf
13. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Sławińska M. CHANGES TO RETAIL BUSINESS MODELS - OVERVIEW OF THE DETERMINING FACTORS pdf
14. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Kata R. Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce pdf
15. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kata R. Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych pdf