Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" certified seed"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Wicki L. Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Wicki L. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Marciniak K. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wicki L. Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków pdf
7. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Wicki L. Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych pdf