Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" efektywność skali"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Sulewski P. Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarsw rodzinnych pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Prochorowicz J., Rusielik R. Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Baran J. Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA pdf