Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" free-rider"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Bieniek - Majka M. COLLECTIVE ACTION THEORY OF MANCUR OLSON ON THE EXAMPLE OF INTEGRATED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCERS pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Zawojska A. Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej unii europejskiej pdf