Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" gospodarka rybna"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019
Kubala S. Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym pdf