Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" imitations"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2021
Balińska A., Olejniczak W. CERTIFICATION OF HIGH-QUALITY FOOD PRODUCTS IN THE PERCEPTION OF STUDENTS pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Meyer M. Krytyczna analiza paradygmatu innowacyjności pdf