Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" kurs walutowy"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Stańko S. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Tatarczak E. Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Matuszewska A., Witkowska D. Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy pdf