Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" large agricultural enterprise"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Dannikov O., Ivasko I. FARM TAXATION POLICY IN UKRAINE AND POLAND pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Grontkowska A. Forma organizacyjno-prawna a efektywność gospodarstw wielkoobszarowych pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Kasztelan P. Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych pdf