Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" local finance"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Świrska A. Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego) pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Jaroszewski T. An education voucher as a way to increase competitiveness in upper secondary schools educational services market pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Kożuch A. Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi pdf