Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" modele deterministyczne"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019
Gołaś Z. Przemiany i uwarunkowania wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej w latach 2005-2016 pdf