Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" mortgage loans"
4 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Frańczuk M. Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Folwarski M. Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Wyrzykowski P. Ryzyko kredytowe i sposoby jego zabezpieczenia w przypadku kredytów mieszkaniowych (na przykładzie Banku X w latach 2008–2011) pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011
Kozak S. Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010 pdf