Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" own business"
5 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Balanovska T., Gogulya O., Kucher O. The role of activation of entrepreneurship activitiesin the development of rural areas in Ukraine pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Hubeni Y., Krupa O., Krupa V., Raiter N. Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Kunasz M. Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Babuchowska K., Marks-Bielska R. Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kłodziński M. Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska pdf