Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" pensioners"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Dobrzyńska E., Pizło W. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych emerytów na obszarach wiejskich w Polsce pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Głowacka E., Pizło W. Oszczędności gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie –studium przypadku pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej pdf