Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" podregiony FADN"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Florkowski W., Klepacka A., Revoredo-Giha C., Sobczyński T. Analiza subregionalnych różnic efektywności kosztów w polskich gospodarstwach mlecznych na podstawie danych FADN pdf