Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" production of milk"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Bórawski P., Zalewski K. Czynniki kształtujące produkcję mleka w Polsce na tle UE pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Bórawski P., Brodziński Z. Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Ziętara W. Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Parzonko A. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Orzechowski R., Żuk J. Wpływ systemu chowu na pracochłonność i optymalną skalę produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wojtyra B. Porównanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w zależności od udziału pasz z zakupu stosowanych w żywieniu krów pdf
7. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Ziętara W. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce pdf