Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" promotion"
114 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

41. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Tyszkiewicz R. Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin pdf
42. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Żurawski J. Autopromocja mediów lokalnych pdf
43. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Werenowska A. City placement jako forma promocji regionu pdf
44. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Pawlewicz A., Szamrowski P. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z klientem na przykładzie firm sektora piwowarskiego pdf
45. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Rzemieniak M. Promocja marketingowa działań innowacyjnych na przykładzie sektora OZE w regionie lubelskim pdf
46. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. Marketingowe determinanty wprowadzania na rynek nowych produktów w przedsiębiorstwach sektora zbożowego pdf
47. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Szymoniuk B. Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich pdf
48. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Krzyżanowska K. Tendencje zmian w działaniach informacyjno- -promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność pdf
49. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Lizińska W., Marks-Bielska R., Serocka I. Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych pdf
50. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Werenowska A. Zastosowanie eventu w promocji regionu pdf
51. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów pdf
52. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Jaska E. Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia pdf
53. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Misztal P. Hipoteza bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego pdf
54. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Trajer M., Trajer M. Kampanie promocyjne i informacyjne na rynku mięsa współfinansowane w ramach wspólnej polityki rolnej pdf
55. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Kacprzak M. LOCAL INITIATIVES FOR THE UNEMPLOYMENT COUNTERACTION IN THE MAZOVIA PROVINCE pdf
56. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Siedlecka A. Ocena wsparcia rolnictwa ekologicznego przez instytucje z otoczenia rolnictwa pdf
57. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Lipianin-Zontek E., Szewczyk I. Postrzeganie i ocena atrakcji turystycznych przez turystów jako czynnik implikujący programy rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu pdf
58. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Stepaniuk K. Wpływ wybranych narzędzi promocji internetowej na poziom zainteresowania ofertą gospodarstw agroturystycznych – studium przypadku pdf
59. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Cybulska J. Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki pdf
60. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Grabiński D. Bariery w komunikacji i promocji w regionach w kontekście wykorzystania funduszy z UE pdf