Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" prywatyzacja"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Jędruchniewicz A., Maśniak J. Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Maśniak J. Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Podlaski S. Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce pdf