Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" quality requirements"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Jarzębowski S., Klepacki B. Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Bezat A. Polish farms in the light of quality requirements pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Komorowska D. Koncentracja produkcji mleka w Polsce pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Żuk J. Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE pdf