Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" subsistence farm"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Wojewodzic T. Wpływ integracji europejskiej na gospodarstwa socjalne pdf