Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism"
121 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140]

21. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Holienčinová M., Holota T. Marketing management as a strategic part of sustainable development in the conditions of rural tourism in Slovakia pdf
22. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Komor A. PRIORITY DIRECTIONS OF EXPENDITURE IN THE OPINION OF RESIDENTS OF SELECTED RURAL COMMUNES OF THE LUBELSKIE VOIVODESHIP pdf
23. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Huseynov R., Kummitha H., Wojtaszek M. Development of Agritourism in the Light of Economics: Case Studies of Italy and Poland pdf
24. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Comanescu I., Foris D., Foris T. TRENDS IN ROMANIAN AGRITOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT pdf
25. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Mussina K. Modern challenges of creating tourism brand of Kazakhstan pdf
26. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Bórawski P., Czaplicka J., Kochanowicz Z. Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie pdf
27. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Balińska A. Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pdf
28. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Lemanowicz M. Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego pdf
29. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Niedziółka A. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego pdf
30. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Parzonko A., Szuba M. Uczestnictwo w imprezach biegowych jako forma rekreacji ruchowej pdf
31. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Przezbórska-Skobiej L. Tourism in the bio-economy of Poland (regional perspective) pdf
32. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Bronisz U., Jakubowski A. Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship pdf
33. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jasiński M., Masłoń-Oracz A. Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu pdf
34. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Guziuk M., Siedlecka A. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych pdf
35. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
36. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Naherniuk D., Rybchak V. Tourism industry as an instrument of economic development of Ukraine pdf
37. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Ivolga А., Kulchitskaya А. Analisys of attractiveness of the caucasian mineral water resorts, prospects of increase in tourist flow to the region pdf
38. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Jalinik M. Promocja w rozwoju sylwanoturystyki pdf
39. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Katsoni V. An investigation into the sharing economy phenomenon in the Greek tourism industry in the accommodation sector pdf
40. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf