Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism"
121 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140]

41. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
42. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Balińska A. Funkcja agroturystyczna powiatów województwa mazowieckiego pdf
43. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf
44. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Brelik A., Kułyk P. Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych pdf
45. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
46. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
47. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Gralak K. Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych pdf
48. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Gralak K. Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy pdf
49. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Stolarska A. Rozwój turystyki zagranicznej w wybranych krajach UE pdf
50. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Król K. Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie pdf
51. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych pdf
52. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
53. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Łukasiewicz K. Arrivals of Foreigners to Poland with Particular Emphasis on Visitors from Outside the Schengen Area – Characteristics and Prospects for the Future pdf
54. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Podhorodecka K. The impact of the global economic crisis on tourism in Cyprus pdf
55. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
56. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Jęczmyk A., Maćkowiak M. Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej pdf
57. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
58. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf
59. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sammel A. Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce pdf
60. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sokolova S. Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki pdf